Polityka Prywatności

Niniejszą „Politykę ochrony danych osobowych” (dalej „Polityka”) sporządzono w celu informacyjnym oraz dla wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Grupę "GRK Adwokaci | Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus-Radłowska" w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
 • Pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów Administratora,
 • Innych osób kontaktujących się z Grupą "GRK Adwokaci | Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus-Radłowska" (w tym w szczególności telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi "GRK Adwokaci |  Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus Radłowska" kontaktuje się (telefonicznie oraz mailowo)

I.    Kto jest Administratorem danych osobowych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych będzie "GRK Adwokaci |  Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus Radłowska" (dalej: „my”) w skład której wchodzą:
 • Bartosz Kosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Kosek Kancelaria Adwokacka pod adresem ul. Balicka 132D, 30-149 Kraków – jako Administrator Główny
 • Górnikowska & Rytlewska Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków
 • Rytlewski Legal spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.
 • Kryus-Radłowska i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie pod ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez "GRK Adwokaci | Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus Radłowska" prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy korespondencyjne:
 • listownie na adres: ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków
 • przez e-mail: recepcja@grk-adwokaci.pl

II.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów – osób kontaktowych

1.    Twoje dane osobowe, będą przetwarzane ze względu na fakt, iż jesteś osobą kontaktową u naszego klienta lub kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
 • Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Prawidłowo świadczyć pomoc prawną na rzecz naszych klientów, a więc przetwarzanie to może się odbywać ponieważ jest ono niezbędne dla ochrony żywotnych interesów naszych klientów związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

2.    Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub od naszego klienta, u którego pracujesz, z którym współpracujesz lub którego reprezentujesz.

3.    Przetwarzamy twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz, inne dane znajdujące się w twoich wiadomościach.

4.    Jeśli dane są przetwarzane w związku ze świadczoną przez nas pomocą prawną, będą przechowywane do czasu zakończenia jej udzielania. Jeśli natomiast są przetwarzane w celach kontaktowych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, będą one przetwarzane przez okres, w którym przez nas lub inną stronę mogą być zgłaszane jakiekolwiek roszczenia związane z umową zawartą z naszym klientem, którego te dane dotyczą.

III.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z nami się kontaktujących lub z którymi my się kontaktujemy, a nie są  osobami kontaktowymi naszych klientów i kontrahentów

1.    Twoje dane będą przetwarzane w celu:
 • Przekazania odpowiedzi na Twoje pytania, przesłane za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego (w szczególności mailowo lub poprzez formularz kontaktowy). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku twoja zgoda, wyrażona poprzez wysłanie do nas pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Nawiązania z Tobą lub podmiotem który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu relacji i zawieraniu umów w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku twoja zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.     Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych.

3.    Przetwarzamy twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz, inne dane znajdujące się w twoich wiadomościach.

4.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji). Po ustaniu relacji Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. 

IV.    Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą one również przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą profilowane. W przypadku jeśli twoje dane zostałyby przekazane poza terytorium EOG, w szczególności w związku z rozwiązaniami technicznymi, które stosujemy, zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności poprzez zawarcie odpowiednich umów zawierających standardowe klauzule ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione przez "GRK Adwokaci | Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus Radłowska" następującym podmiotom:
 • pracownikom świadczącym pracę na rzecz Współadministratorów, a także współpracownikom zatrudnionym u Współadministratorów na innej podstawie niż umowa o pracę,
 • usługodawcom, którym Współadministratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności usługi: prawne, IT, doradcze, rachunkowo-płatnicze, pocztowe lub kurierskie, dostawcom oprogramowania.

Wszystkie podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

V.    Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych - w zakresie w jakim twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Celem skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami w jeden ze sposobów wskazanych w pkt I powyżej.

VI.    Prawo wniesienia skargi do organu

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło w sposób naruszający te prawa, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII.    Polityka cookies

1.    "GRK Adwokaci | Górnikowska, Rytlewscy, Kosek, Kryus Radłowska" korzysta z plików cookies i innych podobnych mechanizmów. 
2.    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki z informacją zapisywane przez nasz serwer na twoim komputerze. Pliki cookies tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron WWW. W tych plikach zbierane są informacje o tym, jak korzystasz ze strony. Stosowanie plików cookies ułatwia ci korzystanie z naszej strony.
3.    Rodzaje używanych plików cookies i innych mechanizmów:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z naszej strony i jej optymalizację;
 •  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez ciebie ustawień i utrzymanie sesji.
4.    Przetwarzanie danych z plików cookies odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie korzystania z naszej strony i poprawienie jej jakości.

5.    Stosowane przez nas pliki cookies są dla ciebie bezpieczne. Nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów bądź innego złośliwego oprogramowania do twoich urządzeń końcowych. Pliki te w żaden sposób nie pozwalają na twoją identyfikację, nie są również szkodliwe dla twoich urządzeń końcowych, nie wywołują zmian konfiguracyjnych w twoich urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie żadnych informacji poufnych z twojego komputera. Jedyne informacje o ciebie przetwarzane za pomocą plików cookies jest adres IP i informacje o twoich aktywnościach na naszej stronie.

6.    W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). W przypadku plików cookies sesyjnych, pliki te pozostają na twoim urządzeniu aż do opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W przypadku plików cookies stałych, pliki te pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w ustawieniach stosowanej przez ciebie przeglądarki albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w twoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie obsługi plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze naszej strony. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania strony, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowalnia działania strony.

8.    Podanie danych jest dobrowolne, a poprzez ustawienia cookies w stosowanej przeglądarce internetowej można ograniczyć zakres podawanych danych osobowych.

9.    Do przetwarzania danych z plików cookies odpowiednie zastosowanie mają postanowienia punktów IV, V i VI niniejszej Polityki Prywatności.

 
W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony, jej optymalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania twoich ustawień i utrzymania sesji. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Napisz Dojazd