Niniejszą „Politykę ochrony danych osobowych” (dalej „Polityka”) sporządzono w celu informacyjnym oraz dla wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Grupę GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
•    Pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów Administratora,
•    Innych osób kontaktujących się z Grupą GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek (w tym w szczególności telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi Grupa GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek kontaktuje się (telefonicznie oraz mailowo)


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników klientów i kontrahentów – osób kontaktowych

I. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Współadministratorami Twoich danych osobowych będzie Grupa GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek (dalej: „my”) w skład której wchodzą:
•    Bartosz Kosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Kosek Kancelaria Adwokacka pod adresem ul. Balicka 132D, 30-149 Kraków – jako Administrator Główny
•    Górnikowska & Rytlewska Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Grupę GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy korespondencyjne:
•    listownie na adres: ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków
•    przez e-mail: recepcja@grk-adwokaci.pl

II. W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?
Twoje dane osobowe, będą przetwarzane ze względu na fakt, iż jesteś osobą kontaktową u naszego klienta lub kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.
W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

•    Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
•    Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

III. Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub też od innego podmiotu, który reprezentujesz.

Twój pracodawca lub też reprezentowany przez Ciebie podmiot, przekazał nam Twoje dane osobowe takie jak: Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

IV. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej z nami przez Twojego pracodawcę lub inny podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z powyższej umowy.

V. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą one również przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą profilowane.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione przez Grupę GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek następującym podmiotom:
- pracownikom świadczącym pracę na rzecz Współadministratorów, w tym również na innej podstawie niż umowa o pracę,
- usługodawcom, którym Współadministratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności usługi: prawne, IT, doradcze, rachunkowo-płatnicze, pocztowe lub kurierskie.

Wszystkie podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
•    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
•    prawo do żądania przeniesienia danych osobowych

Celem skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami w jeden ze sposobów wskazanych w pkt I powyżej.

VII. Prawo wniesienia sprzeciwu

Ze względu na fakt przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło w sposób naruszający te prawa, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych odnoszą się do osób które kontaktują się z Grupą GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek w jakiejkolwiek sprawie, a nie są kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Grupa GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie.

I. Kto jest Administratorem danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych będzie Grupa GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek (dalej: „my”) w skład której wchodzą:

Bartosz Kosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Kosek Kancelaria Adwokacka pod adresem ul. Balicka 132D, 30-149 Kraków – jako Administrator Główny

Górnikowska & Rytlewska Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Grupę GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy korespondencyjne:
listownie na adres: ul. Ludwika Węgierskiego 1/1, 30-213 Kraków
przez e-mail: recepcja@grk-adwokaci.pl

II. W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?
Twoje dane będą przetwarzane w celu:

•    Przekazania odpowiedzi na Twoje pytania, przesłane za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego (w szczególności mailowo lub poprzez formularz kontaktowy). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania, związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.
•    Nawiązania z Tobą lub podmiotem który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu relacji i zawieraniu umów w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 

III. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji). Po ustaniu relacji Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie możliwe po uzyskaniu Twojej zgody na takie przetwarzanie.

IV. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą one również przetwarzane w sposób automatyczne oraz nie będę profilowane.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione przez Grupę GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek następującym podmiotom:
- pracownikom świadczącym pracę na rzecz Współadministratorów, w tym również na innej podstawie niż umowa o pracę,
- usługodawcom, którym Współdministratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności usługi: prawne, IT, doradcze, rachunkowo-płatnicze, pocztowe lub kurierskie.

Wszystkie podmioty przetwarzające Twoje  osobowe, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

V. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
•    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
•    prawo do żądania przeniesienia danych osobowych

Celem skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami w jeden ze sposobów wskazanych w pkt I powyżej.

VI. Prawo wniesienia sprzeciwu
Ze względu na fakt przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło w sposób naruszający te prawa, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


POLITYKA COOKIES
I.    Grupa GRK Adwokaci Górnikowska Rytlewska Kosek korzysta z plików cookies i innych podobnych mechanizmów w celach marketingowych, w tym aby wyświetlać reklamy w innych miejscach w Internecie.

II.    Pliki cookies to pliki tekstowe, które tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron WWW. W tych plikach zbierane są informacje o tym, jak Pani/Pan korzysta ze strony, co pozwala usprawnić jej działanie i dostosować wyświetlane dla Pani/ Pana treści lub zaoferować pomoc. 

III.    W dowolnym momencie może Pani/Pan zmienić ustawienia cookies. Odznaczenie konkretnych plików cookies będzie uznane za odwołanie zgody i oznaczało będzie, że Współadministratorzy nie przetwarzają już Pani/Pana danych w tym zakresie.

IV.    Rodzaje używanych plików cookies i innych mechanizmów:
1.    Techniczne pliki cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Umożliwiają one zoptymalizować stronę internetową, zapewnić bezpieczeństwo Pani/Pana przy korzystaniu z serwisu internetowego, zapamiętać wyrażone przez Panią/ Pana zgody oraz utrzymać sesję. 
2.    Analityczne pliki cookies. Pliki te służą ulepszeniu funkcjonowania serwisu internetowego oraz mierzeniu skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Zbierane informacje tworzą zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć i w jaki sposób wykorzystywany jest serwis internetowy oraz ulepszać go. 
3.    Marketingowe pliki cookies. Pliki te służą do dopasowywania treści i form reklam wyświetlanych zarówno w serwisie internetowym, jak i w innych miejscach w Internecie. 

V.    Długość przetwarzania i przechowywania danych:
1.    W przypadku plików cookies sesyjnych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu aż do opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączeni przeglądarki internetowej.
2.    W przypadku plików cookies stałych, pliki te pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

VI.    Rodzaj danych zbieranych przy pomocy plików cookies:
1.    Pliki cookies i inne wykorzystywane przez nas podobne mechanizmy zbierają jedynie Pani/Pana anonimowe dane statystyczne, służące do usprawnienia serwisu internetowego oraz działań marketingowych. 
2.    Za pośrednictwem plików cookies i podobnych mechanizmów, serwis internetowy nie zbiera żadnych danych pozwalających na Pani/Pana identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP. W przypadku przekazywania Pani/Pana adresu IP niemożliwa jest Pani/Pana identyfikacja. 

VII.    Zmiana ustawień plików cookies:
1.    W każdym czasie może Pani/Pan dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików cookies.
2.    Zmiana w zakresie ustawień dotyczących plików cookies możliwa jest również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod adresami:
a.    Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
b.    Safarii https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
c.    Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
d.    Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 
Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w Internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane.
Napisz Dojazd