Zaangażowanie i profesjonalizm

Wraz z wejściem w życie RODO zajęcie się tematyką ochrony danych osobowych stało się koniecznością każdego podmiotu gospodarczego. Nasz zespół posiada doświadczenie w bieżącym doradzaniu i we wdrażaniu zasad takiej ochrony, tak aby zapewnić każdemu klientowi zgodność z prawem oraz zabezpieczenie przed ryzykiem wysokich kar administracyjnych, które za nieprzestrzeganie RODO mogą zostać nałożone.

 

Zespół zajmujący się ochroną danych osobowych oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Obsługa ta polegać może zarówno na wdrożeniu RODO w przedsiębiorstwie klienta, jak i na weryfikacji i okresowym audycie wdrożonych rozwiązań, jak również na odpowiedzi na bieżące pytania klientów z tej dziedziny.

 

Z uwagi na zakres obowiązywania RODO nasze doradztwo skierowane jest przede wszystkim do klientów biznesowych, którzy są zobowiązani do stosowania zasad ochrony danych osobowych, jak i do klientów indywidualnych, którzy pragną dochodzić realizacji swoich praw przysługujących im na gruncie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

 

W skład naszego zespołu wchodzą osoby, które doradzały w zakresie wdrażania RODO w wielu podmiotach gospodarczych, działających na rynku ogólnopolskim w sektorach informatycznym, internetowym, filmowym, budowlanym i FMCG.

Pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności: 
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów RODO
  • wykonywanie okresowych przeglądów funkcjonowania mechanizmów ochrony danych osobowych
  • opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, takiej jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, rejestry czynności przetwarzania czy dokumenty związane z naruszeniami
  • przygotowywanie wzorów zgód oraz klauzul informacyjnych
  • sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • prowadzenie analizy ryzyka i analizy skutków
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą
  • egzekwowanie praw klientów indywidualnych z zakresu ochrony ich danych osobowych
  • prowadzenie szkoleń
Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w Internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane.
Napisz Dojazd