Zaangażowanie i profesjonalizm

Podmioty z sektora opieki zdrowotnej łączą naukę, technologię i specjalistyczną wiedzę, potrzebując prawników, którzy zapewnią im stabilne środowisko wykonywania zawodu i prowadzenia działalności pośród narastającej liczby regulacji, ciągłych zmian rynkowych i presji politycznej.


W GRK Adwokaci rozumiemy to unikalne środowisko biznesowe i regulacyjne. Współpracując z szeregiem specjalistów z branży medycznej, zapewniamy praktyczne, bezpieczne i efektywne rozwiązania. Zawsze stoimy po stronie personelu medycznego i placówek służby zdrowia, zapewniając im wsparcie prawne w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, czy Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Reprezentacja przedstawicieli zawodów medycznych 
 
 • reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych związanych z wykonywaniem przez nich zawodu
 • reprezentacja Klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych
 • prawna obsługa realizacji kontraktów z NFZ
 • przeprowadzanie procedury odwoławczej od decyzji Dyrektorów Wojewódzkich Oddziałów NFZ
 • ochrona dóbr osobistych lekarzy
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • reprezentacja w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
   

Reprezentacja Klientów korporacyjnych, szpitali, gabinetów medycznych, zakładów opieki zdrowotnej
 
 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego
 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych
 • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych
 • przeprowadzanie audytów placówek medycznych
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego
 • przygotowywanie dokumentacji medycznej
Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych - treści dostępnej w Internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie takowe są zapisywane.
Napisz Dojazd