Bartosz Kosek

Adwokat | Partner

Bartosz Kosek

Bartosz Kosek specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz w prawie hazardowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów handlowych.

Mec. Kosek jest stałym doradcą prawnym dużych podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa). Do zakresu jego obowiązków należy m.in. reprezentowanie Klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych oraz koordynowanie zespołów przeprowadzających badania due diligence (m.in. był koordynatorem zespołów due diligence prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa – wartość kontraktu 320 mln zł oraz polskiego klubu żużlowego należącego do Ekstraligi).

Do zakresu jego obowiązków należy m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych, koordynowanie pracy zespołów prowadzących bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych na gruncie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa korporacyjnego, prawa procesowego, procesu inwestycyjnego oraz prawa ochrony środowiska.

Mec. Kosek posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych. W ramach swojej działalności prowadził postępowania o stwierdzenie nieważności /uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych, postępowania dotyczące sankcjonowanego porozumienia akcjonariuszy (tzw. acting in concert), postępowania o naruszenie zobowiązań wspólników/akcjonariuszy, powództwa o naprawienie szkody spółki (actio pro socio), sprawy dotyczące wypłat dywidendy, postępowania o wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spraw z zakresu przebicia zasłony korporacyjnej (tzw. piercing the corporate veil).

Ponadto, posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów sądowych. Reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w wielomilionowych i wieloaspektowych sporach, w zakresie roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych. 

Mec. Kosek reprezentuje także członków organów spółek w postępowaniach karnych w przedmiocie tzw. white collar crimes (przestępstwa białych kołnierzyków)
Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z Ustawą o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych). Reprezentował również Klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych.
Jest Członkiem Rad Nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych. 

Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie.

Przed współtworzeniem GRK współpracował z największymi polskimi Kancelariami m.in. kierując praktyką prawa gospodarczego oraz praktyką handlu i dystrybucji. 

Doświadczenie:

 • Świadczenie doradztwa prawnego m.in. na rzecz następujących podmiotów gospodarczych: Tauron Polska Energia S.A., Tauron Ciepło Sp. z.o.o., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Jrch Sp. z.o.o., Energa S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Frito Lay Poland Sp. Z O.O., Pepsi Cola General Bottlers z.o.o., Budostal – 5 S.A., Formaster S.A., Castorama Polska Sp. z.o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Coca-Cola HBC Polska Sp. z.o.o., Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z.o.o., Spółki z Grupy Es-System, Spółki z Grupy Novomatic.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa budowlanego (spółka akcyjna) w wielomilionowym sporze sądowym z Województwem Małopolskim, obejmującym roszczenia Klienta związanego z realizacją przedsięwzięcia budowlanego wykonywanego w ramach zamówień publicznych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 25 mln PLN.
 • Reprezentowanie Klienta (spółki akcyjnej) w sporze sądowym ze Skarbem Państwa w związku z roszczeniami odszkodowawczymi Klienta z tytułu tzw. bezprawia legislacyjnego (roszczenia związane z naruszeniem regulacji prawnych UE). Wartość przedmiotu sporu wynosiła 41 mln PLN.
 • Reprezentowanie Klienta w zakresie sporów dotyczących roszczeń związanych z wykonaniem umów kupna energii oraz praw majątkowych związanych z tą energią. Wartość przedmiotu sporu ponad 100 mln PLN. 
 • Reprezentowanie zagranicznego funduszu inwestycyjnego w toku bardzo rozbudowanego postępowania egzekucyjnego roszczeń pieniężnych w wysokości 13 mln EUR.
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym Klienta przy zawarciu umowy prywatyzacyjnej (nabycia akcji) o wartości 320 mln PLN.
 • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach na terenie Republiki Słowenii w zakresie zakupu udziałów oraz umowy inwestycyjnej dot. spółki prawa słoweńskiego - sumaryczna wartość kontraktów wynosiła 6 mln EUR.
 • Koordynowanie zespołu przeprowadzającego due diligence spółki oraz reprezentowanie Klienta przy przygotowaniu i negocjacjach umowy nabycia od zagranicznych funduszy inwestycyjnych 100% akcji spółki posiadającej fabrykę tkanin i przędz polipropylenowych.
 • Przygotowanie umowy i reprezentacja Klienta w negocjacjach umowy na roboty budowlane o wartości 19 mln PLN (budowa hali fabrycznej).
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym Klienta w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie wielomilionowego pakietu socjalnego prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie dla Klienta procedury emisji obligacji na kwotę 1,5 mln PLN.
 • Przygotowanie szeregu opinii prawnych dotyczących Ustawy o grach hazardowych (m.in. dot. loterii promocyjnych, online gamblingu, legalności posiadania automatów do gier, skutków prawnych planowanych nowelizacji przepisów).
 • Występowanie przed organami Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach związanych ze zgłoszeniem producenta/dystrybutora automatów do gier oraz prowadzeniem ewidencji posiadanych automatów do gier.
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz największego w Europie i jednego z największych na świecie podmiotów zajmujących się usługami związanymi ze światowym rynkiem gier hazardowych (podmiot zatrudniający łącznie 25 tys. pracowników na całym świecie, EBITDA w 2016 roku: 588 mln EUR).
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących w Polsce producentów filtrów dzbankowych.
 • Szef zespołu przeprowadzającego procedurę M&A trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej funkcjonującej w branży produkcyjnej. Całkowita wartość łączonych spółek wynosiła ponad 300 mln PLN (z łącznym obrotem rocznym 150 mln PLN).

Języki: polski, angielski
Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie
Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2007)

W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony, jej optymalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania twoich ustawień i utrzymania sesji. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Napisz Dojazd