21.02.2023

Unijne rozporządzenie ograniczy możliwość handlu NFT?

autor: Krzysztof Pająk

Unijny projekt rozporządzenia MiCA (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937) [1], będący legislacyjną odpowiedzią Unii Europejskiej na dynamicznie rozwijający się rynek kryptoaktywów przewiduje w art. 2 ust. 2a, że „to Rozporządzenie nie ma zastosowania do kryptoaktywów, które są unikatowe i niewymienialne [oryg. „not fungible”] z innymi kryptoaktywami” [tłum. aut.].

W zakres definicji kryptoaktywów, wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, bez wątpienia wchodzą m. in. kryptowaluty, takie jak BTC (Bitcoin) czy ETH (Ethereum).

Czy treść art. 2 ust. 2a rozporządzenia oznacza, że z jego zakresu wyłączone są tylko takie NFT (non-fungible tokens), których nie można sprzedać w ramach obrotu wtórnego? Ostatecznie każde inne NFT są „wymienialne” z innymi kryptoaktywami (skoro można je zamienić np. na kryptowaluty za pośrednictwem giełdy NFT).

W motywie 6b projektu rozporządzenia można przeczytać, że “to rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do kryptoaktywów, które są unikalne i nie są wymienialne z innymi kryptoaktywami, w tym sztuki cyfrowej i przedmiotów kolekcjonerskich, których wartość wynika z unikalnych cech każdego kryptoaktywa […]. Chociaż takie kryptoaktywa mogą być przedmiotem handlu na giełdach i mogą być gromadzone w celach spekulacyjnych, to nie są łatwo wymienialne i wartość jednego kryptoaktywa względem innego, każdorazowo unikatowego, nie może być ustalona poprzez porównanie z istniejącym rynkiem lub równoważnym aktywem” [tłum. aut].

W związku z tym, pomimo niezręcznego sformułowania użytego w treści art. 2 ust. 2a, skoro ustawodawca unijny wprost wskazuje, że wyłączeniem objęte są kryptoaktywa mogące być przedmiotem handlu na giełdzie, istotna jest raczej ekonomiczna niewymienialność (niezamienność) na inne kryptoaktywa. Dla przykładu: w obiegu znajduje się obecnie ponad 19 mln BTC, lecz każdy jeden bitcoin może być wymieniony na innego bitcoina i nie będzie to miało żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie są sobie równoważne (wszystkie mają tę samą wartość i cechy). BTC jako kryptowaluta ma też określoną wartość rynkową, która jest rezultatem zależności pomiędzy jego ceną (kursem), a ceną innych kryptowalut czy kursem wymiany na waluty FIAT.

Tymczasem większość NFT nie wykazuje takich cech skoro są unikatowe i, nawet w przypadku powiązania z tym samym utworem (np. grafiką), nie są identyczne i nie mogą zostać w łatwy sposób „wymienione” na inne kryptoaktywa. Warto mieć w tym kontekście na uwadze, że cena danego NFT nie pozostaje w związku z wartością czy kursem innego kryptoaktywa, a jest jedynie konsekwencją subiektywnej decyzji „sprzedawcy” i  „kupującego” w odniesieniu do konkretnego unikalnego tokena.

Oznacza to, że co do zasady operatorzy giełd NFT oraz podmioty tworzące i sprzedające NFT nie będą musiały spełniać wymagań określonych w Rozporządzeniu MiCA (m. in. uzyskiwać licencji na prowadzenie działalności), chyba że będą prowadzić również inną działalność objętą rozporządzeniem.

Projekt rozporządzenia MiCA oczekuje na głosowanie na zgromadzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w I czytaniu.


[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2022/10-05/ECON_AG(2022)737216_EN.pdf

W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony, jej optymalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania twoich ustawień i utrzymania sesji. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Napisz Dojazd