Zaangażowanie i profesjonalizm

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół koncentruje się na rozwiązywaniu cywilnych i gospodarczych sporów sądowych o wysokim ryzyku. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, także o zasięgu międzynarodowym, jak również w postępowaniach regulacyjnych bez względu na miejsce, w którym toczy się spór.


Mediacje i Negocjacje

Wspieramy naszych Klientów w procedurze mediacji, która pozwala na uniknięcie kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego. Pomagamy stronom w uzyskaniu satysfakcjonującego porozumienia w pełni zabezpieczającego ich interesy. Przygotowujemy i negocjujemy projekty porozumień i wspieramy ich wdrożenie.

Spory gospodarcze

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach, w zakresie szeroko pojętego prawa zobowiązań i deliktów, w szczególności w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń odszkodowawczych, wynikających z kar umownych, prawa regresu, czy bezpodstawnego wzbogacenia. Nasz zespół działa w różnych sektorach i działach gospodarki, uwzględniając indywidualne wyzwania każdej z branż. Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, uzyskując praktycznie stuprocentową skuteczność w przyjęciu skargi do rozpoznania.


Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawo konkurencji

Nasi prawnicy to doświadczeni, odnoszący sukcesy eksperci, którzy reprezentują Klientów w postępowaniach indywidualnych i zbiorowych, arbitrażach i mediacjach z zakresu prawa konkurencji. Współpracujemy z Klientami w celu ustalenia strategii od samego początku, wykorzystując naszą wiedzę specjalistyczną, którą zdobyliśmy, prowadząc sprawy lokalne i transgraniczne.

Prowadzimy postępowania sądowe wszelkiego rodzaju, uzyskujemy nakazy sądowe zabezpieczające dostawy od dominującego producenta oraz pomagamy rozwiązywać kwestie prawa konkurencji wynikające z transakcji fuzji i przejęć. Ponadto, korzystamy z naszego doświadczenia, aby bronić naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych i zapewnić im ochronę już na wczesnych etapach dochodzenia antymonopolowego. Opracowując na wczesnym etapie kompleksową strategię obrony, zapewniamy spójne doradztwo na każdym etapie sprawy – od wstępnej kontroli, poprzez ugody antymonopolowe, po ugody pozasądowe i spory.

Odpowiedzialność za produkt

Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu ryzykiem związanym z rozwojem, produkcją, użytkowaniem, bezpieczeństwem, odzyskiem i utylizacją produktów. Nasze doświadczenie pozwala łączyć wiedzę rynkową z wiedzą prawniczą, aby pomóc Klientom w zarządzaniu ryzykiem zgodności produktów z normami prawnymi oraz w podejmowaniu działań naprawczych w wielu branżach. Nasz zespół śledzi ewolucję standardów zgodności i ściśle współpracuje z organami ścigania w celu minimalizacji ryzyk związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu.

Nasze usługi obejmują analizę due diligence dostawców, analizę zgodności towaru z przepisami jakościowymi dotyczącymi danego typu produktów, wewnętrzne programy oceny zgodności produktów, audyty i dochodzenia, interwencje organów regulacyjnych, lokalne oraz globalne wycofanie produktów z obrotu oraz spory sądowe i arbitrażowe dotyczące odpowiedzialności za produkt.

Spory potransakcyjne (post M&A)

Elementem naszej praktyki jest także wspieranie Klientów w sporach korporacyjnych oraz sporach związanych z fuzjami i przejęciami. Rozumiemy nie tylko ramy prawne transakcji korporacyjnych, ale także szerszy kontekst handlowy. To umożliwia nam udzielanie praktycznych porad dostosowanych do realiów biznesowych Klienta.
Doradzamy w sporach korporacyjnych wynikających z umów wspólników, umów joint venture, listów intencyjnych oraz roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych. Reprezentujemy również Klientów w sporach dotyczących fuzji i przejęć związanych z roszczeniami gwarancyjnymi i odszkodowawczymi, sporami dotyczącymi likwidacji spółek, sporami mającymi za przedmiot rachunek escrow, sporami dotyczącymi prawa do dywidendy oraz roszczeń związanych z opcjami call i put.

Inwestycje budowlane

Wspieramy naszych Klientów w procesach budowlanych na każdym ich etapie. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, uzyskując na ich rzecz decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji danej inwestycji, a w razie potrzeby bronimy ich praw w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnych. Negocjujemy i przygotowujemy umowy w relacji inwestor – wykonawca i wykonawca – podwykonawca. Mamy doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych, reprezentujemy Klientów w mediacjach przedsądowych oraz procesach sądowych, na potrzeby których współpracujemy z biegłymi, których wiedza specjalistyczna wspiera nas w osiągnięciu zakładanego celu.
W ramach naszej strony wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia korzystania z naszej strony, jej optymalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania twoich ustawień i utrzymania sesji. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci twojego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Napisz Dojazd